Giá phế liệu inox

Giá phế liệu inox có giá dao động từ 20.000 - 95.000/1kg. Giá phế liệu sẽ thay đổi theo từng giai đoạn hoặc chất lượng của phế liệu.
Giá phế liệu Inox tại Hà Nội
Giá thu mua phế liệu Inox được Nhật Hàn cập nhật thường xuyên cho quý khách hàng dao động từ 20.000-90.000/1kg. Tùy theo thời điểm và chất lượng Inox giá phế liệu sẽ thay đổi +-5 theo bảng giá dưới đây.
Giá thu mua phế liệu Inox
Giá thu mua phế liệu Inox được Nhật Hàn cập nhật thường xuyên cho quý khách hàng dao động từ 20.000-90.000/1kg. Tùy theo thời điểm và chất lượng Inox giá phế liệu sẽ thay đổi +-5 theo bảng giá dưới đây.

Tìm hiểu thêm

Giá phế điệu Đồng
Thu mua phế liệu Nhôm
Thu mua phế liệu